Nainstalujte si:
       

Překlad hesitate


hesitate = váhat; rozpakovat se; koktat; mluvit pomalu a váhavě; zaváhat; meškat; zdráhat se; kolísat; rozmýšlet si (4. p.); být nerozhodný; váhavý
don't hesitate = neváhejte; jen žádné rozpaky;

Překlad hesitate z webu:
Don't hesitate to call.  Neboj se mi zavolat.
They may hesitate as to an acceptable wedding present.  Možná že se nemohou rozhodnout pro vhodný svatební dar.
Why did she hesitate to answer?  Proč váhala s odpovědí?
You're not supposed to hesitate , you know!  Tady se nečeká, že budeš váhat, rozumíš!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhesitation   hierarchy   high and low   high prices   high speed   high spirits   high-speed   higher