Nainstalujte si:
       

Překlad herself


herself = sebe; sám; se (jako zvratné); jí samé; ji samu; si; ona sama; sama; osobně; hertz (jednotka kmitočtu)
by herself = samotná; samotný;
calls herself = nazývá sebe; se pojmenovává;

Překlad herself z webu:
For herself she was not afraid.  O sebe strach neměla.
She pulled herself together.  Sebrala se.
She had caught herself in time.  Vzpamatovala se právě včas.
Then slowly she hauled herself up.  Pak se pomalu vytáhla.
With an effort she pulled herself back.  S vypětím sil se trochu odtáhla.
I won't let go, she told herself aloud.  Nevzdám to, řekla nahlas.
Tomorrow she'd plan some way of ridding herself of the thing.  Zítra vymyslí, jak se té věci zbavit.
She had been up at the house by herself for nearly an hour.  Byla v domě sama skoro hodinu.
She used the edge of the sink to haul herself up.  Vzepřela se o okraj umyvadla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhesitantly   hesitate   hesitation   hierarchy   high and low   high prices   high speed   high spirits