Nainstalujte si:
       

Překlad herring


herring = sleď; slaneček; sleďový; herynk; herynek; sleď obecný; slanečkový salát
kippered herring = uzenáč; uzený sleď;
pickled herring = slaneček; marinovaný sleď;
red herring = uzený sleď; uzenáč (vyuzený sleď); falešná stopa (ošidná stopa);

Překlad herring z webu:
A herring sandwich!  Aá, sendvič s herinkem!
I like herring sandwiches.  Sendviče s herinkem mi chutnají!
They swarm as thick as herring roe.  Je jich víc než sledích jiker.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorherself   hesitantly   hesitate   hesitation   hierarchy   high and low   high prices   high speed