Nainstalujte si:
       

Překlad her own


her own = její vlastní; její; hlasatel
on her own = na její vlastní (6. p.); sama;

Překlad her own z webu:
Her own shift was due back at nine in the morning.  Její parta nastoupí v devět ráno.
For her own reasons.  Z osobních příčin.
She dropped her own eyes.  Také sklopila oči.
But not in her own dacha?  Ale ne na své vlastní dače?
If she went of her own volition!  Jestli s nimi šla z vlastní vůle!
The princess went there of her own accord.  Princezna si přála usadit se tam.
But each of us must make her own path.  Ale každá z nás musí jít svou cestou.
She would naturally open the door to her own husband.  Jemu by přirozeně dveře otevřela.
I hardly think she had a premonition of her own death.  Nemyslím, že tušila vlastní smrt.
She had gone rather overboard keeping people out of her own suite.  Asi to přepískla s tím odháněním lidí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheraldry   hernia   herring   herself   hesitantly   hesitate   hesitation   hierarchy