Nainstalujte si:
       

Překlad helmet


helmet = helma; havířská přílba; kukla; helmice; ochranná přilba; nástavec hlavy piloty; přilba; přilbový; přílba; helmovitě
balaclava helmet = vlněná pokrývka hlavy; punčocha (vlněná pokrývka hlavy);
crash helmet = ochranná přilba; přilba (ochranná, motoristy); motopřilba; ochranná přílba;
protective helmet = bezpečnostní přilba; ochranná přilba; ochranná přílba;

Překlad helmet z webu:
His helmet struck the far wall.  Case přestal kopat.
He ringed his helmet and slapped at the seals.  Zapneme skafandry.
Cautiously, he removed the helmet and looked at his body.  Opatrně sňal přílbu a prohlížel si tělo.
A steelwalled cubicle, with a helmet on a peg.  Plechová kabinka a v ní zavěšená přílba.
He tapped the side of his helmet meaningfully.  Poklepal si významně na stranu své helmy.
He sat down on the bed, removed his helmet and studied the portrait.  Sedl si na postel, odložil přilbici a prohlížel si portrét.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhelve   hemlock   her own   heraldry   hernia   herring   herself   hesitantly