Nainstalujte si:
       

Překlad height


height = výše; úroveň; výšina; výškový; vrchol; špička; vyvrcholení; hora; vrcholek; zdvih; nadmořská výška; výška; relativní výška; výška vrchol; výšková poloha; nejvyšší bod; elevace; výšková velikost; nastavení výšky (volantu, sedadla)
automobile height = výška automobilu; automobilová výška;
breast height = výčetní výška; palebná výška;
building height = stavební výška; výška budovy; výška zastavění;
ceiling height = výška stropu; světlá výška místnosti; světlá výška podjezdu;

Překlad height z webu:
He gauged the height of the sun.  Odhadoval výšku slunce.
Massha is huge, both in height and breadth.  Marfa je ohromná, na váhu i do šířky.
The man behind the desk was of middle height and very black.  Muž za stolem byl středně vysoký a děsně černý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheight adjustment   helical   helical spring   heliport   helix   helmet   helve   hemlock