Nainstalujte si:
       

Překlad heavy


heavy = těžký (hmotnost i silný, vydatný a mohutný); vážný; závažný; obtížný; hloupý; pomalý; prudký (déšť ap.); těžko stravitelný; obtížený (o úrodě); hojný (o úrodě); důležitý; bohatý (o úrodě); těžkopádný (chůze, sloh ap.); těhotná; nepřístupný; loudavý
hang heavy = plynout pomalu (o čase); vléct se (o čase);

Překlad heavy z webu:
Heavy drugs.  Tvrdé drogy.
A heavy night.  Náročná noc.
They're cash heavy too.  Mají moře hotovosti.
He was a heavy sleeper.  Měl tvrdý spánek.
Tabun is a pretty heavy gas.  Tabun je jako plyn dost těžký.
The meeting had been very heavy going.  Schůze probíhala mizerně.
Her body was a patchwork of heavy scar tissue.  Tělo měla pokryté ob­rovskými jizvami.
Alonzo pushed the buzzer at the last heavy door.  Alonzo stiskl bzučák u poslední brány.
Dud walked across and prodded it with one heavy work boot.  Dud k ní došel a šlápl na ni těžkou botou.
Struan's are down a point though there's been some heavy buying.  Struani klesli o bod, i když se kupovali hodně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheels   height   height adjustment   helical   helical spring   heliport   helix   helmet