Nainstalujte si:
       

Překlad heating


heating = topení; teplo; ohřívání; ohřívací; ohřev; ohřátí; žhavicí; topný; výhřevný; otop; otopný; žhavení; vulkanizace; vytápění; teplý; dohořívající; hřející; roztopený; vyhřívání; zahřívací; zahřívání; žhavící; doba zahřívání; sálavé vytápění; rozžhavení
air heating = ohřívání vzduchu; teplovzdušné vytápění; vzduchové topení; vytápění vzduchem;
autogenous heating = samovolné zahřívání; samozahřívání;
convection heating = konvekční vytápění; konvekční topení;
dielectric heating = dielektrický ohřev;

Překlad heating z webu:
Did you forget to pay your heating bill?  Nezapomněl jsi zaplatit účet za topení?
He could not see far in the heating gloom.  V té sálající výhni nebylo vidět daleko.
Does low overhead mean you don't pay your heating bill?  To šetření na nákladech taky znamená, že neplatíte účty za topení?
I've got a sandwich waiting for you, and soup heating on the stove.  Mám pro vás přichystaný sendvič a na kamnech se hřeje polévka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheave   heavy   heels   height   height adjustment   helical   helical spring   heliport