Nainstalujte si:
       

Překlad heated


heated = zahřátý; zahřívaný; ohřívaný; pohnutý; vášnivý; rozzlobený; zlostný; ohnivý; vznětlivý; ukvapený; uhřátý; prudký; rozehřátý; rozžhavený; vyhřívaný; vytápěný; vzrušený; ohřátý; vášnivá debata
electrically heated = elektricky vyhřívaný; elektricky vyhřívatelný;

Překlad heated z webu:
Harlan's heated mind was aware of many.  Harlanova rozpálená mysl si ještě ledacos uvědomovala.
The noisy, heated crush of humanity carried her along onto the ferry.  Hlučné, uhřáté lidské klubko ji zaneslo na parník.
Clemenza worked inside the heated garage, he hated cold.  Clemenza pracoval ve vytopené garáži, nenáviděl zimu.
On stage there was a heated debate in progress.  Na jevišti byla v plném proudu vášnivá debata.
The panes glowed like plates of heated metal.  Tabule žhnuly jako pláty rozpáleného kovu.
What does one wear for swimming in a heated pool?  K čemu se člověk potřebuje učit plavat ve vyhřívaném bazénu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheater   heater plug   heath   heating   heave   heavy   heels   height