Nainstalujte si:
       

Překlad heat exchanger


heat exchanger = výměník tepla; tepelný výměník; proudění tepla
sodium heat exchanger = sodíkový výměník; tepelný výměník protékaný sodíkem;

Překlad heat exchanger z webu:
The clapper was borne along rapidly towards the heat exchanger.  Klapka byla rychle unášena směrem k výměníku tepla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheated   heater   heater plug   heath   heating   heave   heavy   heels