Nainstalujte si:
       

Překlad heart


heart = srdce (tělesný orgán, též statečné); prsa (hruď); nitro; srdeční; mysl; cit; citovost; odvaha; drahoušek; duše; duch; podstata; temperament; člověk; osoba; jádro (problému); kořen (problému); miláček; statečnost; veškerá energie; elán; smysl; zájem
at heart = na srdci; v jádře; v srdci;
break heart = zarmoutit hluboce; zdrtit;
by heart = nazpaměť; z hlavy; zpaměti;
good heart = dobromyslnost; dobré srdce;
heavy heart = těžké srdce; mít kámen na srdci;
in heart = tajně; v srdci; malomyslnět;

Překlad heart z webu:
Heart seizure!  Srdeční záchvat!
My heart sank.  Srdce mi pokleslo.
Then my heart lifted up.  Srdce mi poskočilo.
How does your heart feel?  Jak se cítí tvé srdce?
He sat up, his heart breaking.  Posadil se, srdce měl zlomené.
The woman has opened her heart to me.  Ta žena mi otevřela srdce.
No one can live in the heart of the desert.  Nikdo nedokáže žít v poušti.
Sweat was pouring off him and his heart was pounding.  Pot se z něj lil a srdce mu bušilo.
The guard leapt into the air and my heart followed him.  Strážný vyskočil a mé srdce jej napodobilo.
There was an ache in his back and his heart was pounding.  Záda ho bolela a srdce mu bušilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheat exchanger   heated   heater   heater plug   heath   heating   heave   heavy