Nainstalujte si:
       

Překlad hearing


hearing = slyšení; sluch; audience; poslech; výslech; posluchačstvo; projednávání; stání; přelíčení; jednání; projednání; vyšetřování, soudní; schopnost slyšet; zasedání; veřejné projednávání; vyšetřování; soudní vyšetřování; sluchový; naslouchací; soudní jednání
defective hearing = porucha sluchu; vadný sluch;
fair hearing = řádný výslech; řádné projednání věci; čestné slyšení;
impaired hearing = poškození sluchu; porucha sluchu;
monaural hearing = slyšení jedním uchem; monaurální slyšení; veřejné slyšení;

Překlad hearing z webu:
Hearing her, he looked up.  Jakmile ji uslyšel, vzhlédl.
His hearing was coming back now.  Sluch se mu už vracel.
Are you hearing me?  Slyšíš mě vůbec?
Yeah, he said, hearing but not hearing.  Slyšel, ale neslyšel.
Are you having trouble hearing me?  Copak mě špatně slyšíš?
She might be at the hearing today.  Možná dnes přijde na přelíčení.
So you want to postpone this hearing indefinitely?  Takže vy navrhujete odročit toto přelíčení na neurčilo?
You'll have to speak directly into the hearing aid.  Mluvil blíže do jejího sluchadla.
Someone who was in this courtroom, during the hearing yesterday.  Někdo, kdo byl v této soudní síni při včerejším přelíčení.
It was as though he felt the sound before hearing it.  Jako by ten zvuk cítil dřív, než ho slyšel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhearing loss   hearsay   hearsy   heart   heat exchanger   heated   heater   heater plug