Nainstalujte si:
       

Překlad hearing loss


hearing loss = nedoslýchavost; ztráta sluchu; sluchová ztráta; projednávání případu
conductive hearing loss = původní nedoslýchavost; převodní nedoslýchavost;
hearsay   hearsy   heart   heat exchanger   heated   heater   heater plug   heath