Nainstalujte si:
       

Překlad heard


heard = slyšel (4. p.); slyšeli; dovolat se; slyšený; vyslyšený; vyslyšen; zaslechnutý; posluchač
be heard = být slyšet; zaznít;
I heard = já jsem slyšel (4. p.); slyšel jsem (4. p.); have you heard = slyšeli jste;

Překlad heard z webu:
Heard anything?  Víte už něco?
You heard me.  Slyšelas mě.
Have you heard the news?  Už to víš?
Very soon he heard voices.  Brzy uslyšel hlasy.
Had she seen or heard anyone?  Viděla nebo slyšela někoho?
What is the first you heard of it?  Co jste zaslechla nejprve?
Sir, it's a fair guess he heard us.  Pane, podle všeho nás zaslechl.
It was the first time he had heard her voice.  Bylo to poprvé, co zaslechl její hlas.
Yes, he would call as soon as he heard something.  Ano, zavolá, jakmile se něco dozví.
The men on night duty claimed that they had heard nothing.  Noční hlídači tvrdili, že nic neslyšeli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhearing   hearing loss   hearsay   hearsy   heart   heat exchanger   heated   heater