Nainstalujte si:
       

Překlad healer


healer = léčitel (přírodní); ranhojič; lékař (bez odborného vzdělání, ranhojič); přírodní léčitel; healer; hojení (2. p.)
faith healer = léčitel vírou; léčitel;
health   health care   heard   hearing   hearing loss   hearsay   hearsy   heart