Nainstalujte si:
       

Překlad headway


headway = pokrok; interval (vlaků); výška klenby; výška oblouku; průběh; běh; výška podjezdu; interval mezi dvěma vlaky (na trati); rychlost; postup vpřed; světlá výška; vzdálenost; jízda lodí; délkový odstup vozidel; podchodná výška; pokrývka hlavy
clear headway = volná výška; světlá výška;

Překlad headway z webu:
So, my lovely, any headway?  Tak, má drahá, nějaký pokrok?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhealer   health   health care   heard   hearing   hearing loss   hearsay   hearsy