Nainstalujte si:
       

Překlad headquarters


headquarters = ústředí; velitelství; hlavní stan; ředitelství; centrála; hlavní štáb; vedení; hlavní sídlo závodu; vrchní velitelství; ústředí podniku; ústředí firmy; vodní náhon k mlýnu
business headquarters = obchodní sídlo; ústředí;
police headquarters = policejní prezidium; policejní ředitelství;

Překlad headquarters z webu:
Our orders do not permit us to inform fleet headquarters of this.  Naše rozkazy nám nedovolují informovat o tom velitelství flotily.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheadrest   heads   headway   healer   health   health care   heard   hearing