Nainstalujte si:
       

Překlad headlight


headlight = reflektor; světlomet; reflektorový; čelní světlo (auta, lokomotivy, letadla); přední světlo (auta, lokomotivy, letadla); velký diamant; dálkové světlo; dálkový světlomet; čelní svítilna; světlomet vozidla; diamantový prsten; hlavní světlomet
cornering headlight = světlomet do zatáčky; světlomet pohyblivý v závislosti na řízení;
dimmed headlight = tlumené světlo; ztlumený světlomet; dual beam headlight = reflektor s dálkovým a tlumeným světlem;

Překlad headlight z webu:
Two headlights pulled right in behind him.  Dvě světla zastavila přesně za ním.
From behind, headlights found the former diplomat.  Zezadu náhle bývalého diplomata našly reflektory.
Larson pointed to headlights struggling up the gravel road.  Larson ukázal na světla, drápající se nahoru po štěrkové silnici.
He flipped the van's headlights to high beam.  Rozsvítil světla náklaďáku naplno.
It's much better with the headlights off.  Bez světel se jede mnohem líp.
Win used to call them his headlights—they were directly over his eyes.  Win jim říkal světlomety - měl je přímo kolem očí.
I'll spot you and put on my headlights and catch you on the fly.  Jak tě zmerčím, rozsvítím přední světla a okamžitě tě dojedu.
She sobbed with relief and turned on the headlights.  Zavzlykala úlevou a rozsvítila světla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheadliner   headlining   headquarters   headrest   heads   headway   healer   health