Nainstalujte si:
       

Překlad heading


heading = nadpis; směřující; záhlaví; hlava; hlavička; titulek (sloupce); firma; titul; rubrika; hledisko; pěchování hlav; nálitkování; čelo; čelba; předek; směrná chodba; hlavní chodba; porubní chodba; chodba ražená s předstihem; přední konec; plášťový konec
cross heading = přerážka; příčná chodba;
page heading = záhlaví stránky; stránkové záhlaví; advance of heading = postup ražení;

Překlad heading z webu:
Heading north?  Jedou k severu?
One's heading for you.  Jeden míří k vám.
It is heading this way.  Míří sem.
Or are they heading for the ship?  Nebo míří k lodi?
Soon they would be heading north.  Brzy vyrazí na sever.
Clark heard him and started heading that way.  Clark ho slyšel a zamířil k němu.
A road runs to the right, heading south.  Cesta, která vede vpravo, míří na jih.
That's the last pit stop, and we're heading for home.  Tohle je poslední zastávka, a míříme domů.
You may begin a left turn now to heading two seven zero.  Můžete začít obrat doleva, kurs dvěsedm-nula.
He turned in time to see the whitepainted aircraft heading south.  Včas se otočil, aby viděl, že bílé letadlo míří na jih.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheadings   headlamp   headlamp adjustment   headlight   headliner   headlining   headquarters   headrest