Nainstalujte si:
       

Překlad head-on


head-on = zpředu; čelní; frontální; přímý; hlavou napřed; čelem vpřed; vstřícný; protisměrný; čelní srážka
headache   headed   header   heading   headings   headlamp   headlamp adjustment   headlight