Nainstalujte si:
       

Překlad head off


head off = nasměrovat; odvést jinam; odvrátit; předejít; ředitelství (podniku)
knock head off = vyřídit; překonat snadno;
talk head off = umluvit (koho); umluvit koho;

Překlad head off z webu:
Scream your head off.  Vykřič si plíce.
So cut my head off.  Tak mi usekněte hlavu.
After he chopped his head off, the others just walked away?  Tak on jednomu usekl hlavu a ostatní prostě šli pryč?
Ones that won't take my head off?  Nějaký, při kterém bych nepřišel o hlavu?
You don't have to bite my head off.  Nemusíš po mně hned vyjíždět.
I 'm not going to chop anyone's head off!  Já nikomu žádnou hlavu neuseknu!
The cacophony of surface noise nearly took his head off.  Zvuková kakofonie z hladiny mu skoro urazila hlavu.
Only the dog was real, still barking its fool head off.  Pouze ten pes byl skutečný a stále ještě štěkal jak o závod.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhead-on   headache   headed   header   heading   headings   headlamp   headlamp adjustment