Nainstalujte si:
       

Překlad head in


head in = hlava v; dát branku; skórovat; zavěsit hlavou; vsítit gól; poranění hlavy


Překlad head in z webu:
Head in the same direction you did on the practice night.  Pokračuj stejně jako tenkrát tu noc, co jste cvičili.
Every head in the room nodded quickly.  Všechny hlavy v místnosti rychle přikývly.
Hanging his head in shame, he dialed.  Svěsil zahanbeně hlavu a vytočil číslo.
He shook his head in disgust.  Zavrtěl znechuceně hlavou.
The man shook his head in amazement.  Muž v úžasu zavrtěl hlavou.
It's no good putting your head in the futons....  A nestrkejte hlavu do futonů...
Darby leaned forward and placed her head in her hands.  Darby se předklonila a položila si hlavu do dlaní.
Nunzio was kind of standing on his head in the corner.  Frigo jakoby stál v rohu na hlavě.
He stared at the chart and shook his head in disbelief.  Zíral na mapu moře a nevěřícně kroutil hlavou.
She threw her arms around me and buried her head in my shoulder.  Objala mě a zabořila mi hlavu do ramene.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhead injury   head off   head-on   headache   headed   header   heading   headings