Nainstalujte si:
       

Překlad hazard


hazard = hazard (logické funkce); riziko; riskovat; hazardní hra; náhoda; nebezpečí; úskalí; odvážit se; hra v kostky; hazardovat; dát v sázku; vystavit nebezpečí; odvážný kousek; vsadit; náhodná porucha; nahodilá porucha; nebezpečná situace; risk; rizikový
accident hazard = nebezpečí úrazu; úrazové riziko;
at hazard = v sázce; nazdařbůh;
biological hazard = nebezpečí pro živý organismus; biologické nebezpečí;
contamination hazard = nebezpečí zamoření; nebezpečné zamoření; nebezpečí exploze;

Překlad hazard z webu:
That was a hazard he'd prepared for.  Bylo to nebezpečí, na které byl připraven.
That also was a hazard of realworld operations.  I tohle byla rizika operací v reálném světě.
PBBs were a serious health hazard to the men.  Polybromované bifenyly představovaly vážnou hrozbu pro zdraví dělníků.
Under the big jet's belly, a red hazard light winked rhythmically.  Pod velkým břichem letadla rytmicky blikalo červené varovné světlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhe may   head bolt   head in   head injury   head off   head-on   headache   headed