Nainstalujte si:
       

Překlad havoc


havoc = zmatek; zpustošení (velké); pohroma (přírodní); nepořádek; katastrofa (přírodní); zpustošit; zničit; zhatit; zničení (velké); zkáza (přírodní); spoušť; spousta; řež; nepořádný; paseka (zmatek); boží dopuštění; ničit; pustošit; hahá!
cause havoc = způsobit paseku; mít ničivý účinek; udělat paseku;
wreak havoc = vykonat své dílo; vykonat své zhoubné dílo;

Překlad havoc z webu:
Even you couldn't have caused this much havoc without assistance.  Dokonce ani ty bys nedokázal udělat takový zmatek bez pomoci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhaywire   hazard   he may   head bolt   head in   head injury   head off   head-on