Nainstalujte si:
       

Překlad haven't


haven't = nemít; mít ne; neviděl (dosud)


Překlad haven't z webu:
Haven't heard?  Nic jste neslyšel?
I haven't yet.  Zatím ne.
You have, haven't you?  Máš, viď?
Have you or haven't you?  Máš je nebo ne?
You've got a sword, haven't you?  Máte meč, nebo ne?
So have hundreds of others, haven't they?  Nebo snad ne?
We've seen some amazing sights together, haven't we?  Viděli jsme spolu spoustu krásy, vid?
But you have been thinking about it, haven't you?  Ale uvažovali jste už o tom, že?
You've always played it straight down the line, haven't you?  Ty sis nikdy neodskočil, co?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhavoc   haywire   hazard   he may   head bolt   head in   head injury   head off