Nainstalujte si:
       

Překlad have you


have you = mít vás; máte (?); (otázka); že (na konci věty); máš; mít tě jako (4. p.)
neither have you = ty také ne; vy také ne;
so have you = ty také; vy také;

Překlad have you z webu:
Have you eaten yet?  A ty?
What have you got?  Co máte?
What else have you got?  Co máš dalšího?
Where the hell have you been?  Kde jste sakra byl?
We can't afford to have you hurt.  Nemůžeme si dovolit nechat tě zranit.
Are you with me, or have you gone back to her?  Jseš tu se mnou, nebo ses vrátila k ní?
Where have you been and what have you been doing?  Kde jsi byl, co jsi dělal.
If you went back, how much life have you got left?  Kdyby ses vrátil, kolik by ti toho života zbývalo?
Do you see what these wellmeaning influences would have you do?  Víte, co s vámi tyto dobře míněné vlivy mohou udělat?
He always manages to persuade us to follow him, have you noticed?  On nás vždycky přesvědčí, abychom šli za ním, všiml sis?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhaven't   havoc   haywire   hazard   he may   head bolt   head in   head injury