Nainstalujte si:
       

Překlad have had


have had = měl; (); měl jsem; měl jsi; měli jsme; měli jste; měli; měla; měly; mít; měl to
I have had = já jsem měl (4. p.); měl jsem (4. p.);

Překlad have had z webu:
I have had mine.  Já jsem se jí už dopustil.
Could they have had young?  Mohli by mít mláďata?
How many men have had this?  Kolik mužů tohle mělo?
I understand that they have had brokers in the house?  Slyšel jsem, že měli v domě exekutora.
But then, she told herself, you have had no other man to judge by.  Jenže, říhala si, nikoho jiného neznáš, takže to nemůžeš porovnat.
If they ever had, the answer would have had to be quite complicated.  Kdyby něco takového říkali, odpověď by byla zřejmě poněkud složitá.
I'm still selling tomorrow and by next week you'll have had it.  Stejně zítra budu prodávat a do konce příštího týdne jsi na hrnci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhave left   have no   have no objection   have you   haven't   havoc   haywire   hazard