Nainstalujte si:
       

Překlad hatter


hatter = kloboučník; osamělý pracovník; osamělý obyvatel buše; polička na klobouky
mad as a hatter = děsně naštvaný;
haulage   have back   have had   have left   have no   have no objection   have you   haven't