Nainstalujte si:
       

Překlad hatred


hatred = nenávist; zášť; kloboučník
incitement to racial hatred = podněcování rasové nenávisti;

Překlad hatred z webu:
Hatred was also left outside.  Venku zůstala i veškerá nenávist.
My hatred vanished.  Moje nenávist rázem vyprchala.
But the hatred remained.  Avšak nenávist tam zůstala.
He was used to the hatred that surrounded him.  Byl zvyklý na nenávist, která ho obklopovala.
It was good to let his hatred out in the open for once.  Bylo dobré - dát jednou otevřené průchod nenávisti.
The old man was far from achieving hatred of himself.  Stařec byl dalek toho, aby sám k sobě pocítil nenávist.
The guard gave him a look made of hatred and embarrassment.  Gardista na něj vrhl pohled, který byl směsicí nenávisti a rozpaků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhatter   haulage   have back   have had   have left   have no   have no objection   have you