Nainstalujte si:
       

Překlad hatchway


hatchway = palubní jícen; nákladový jícen; palubní průlez; jícen; stropní otvor; výlez; palubní otvor; průlez; nenávidět
companion hatchway = průlez (námoř.); vstupní jícen (ke kabinám);

Překlad hatchway z webu:
Zaphod poked his head in through the hatchway and looked around.  Zafod prostrčil hlavu dvířky a rozhlédl se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhatred   hatter   haulage   have back   have had   have left   have no   have no objection