Nainstalujte si:
       

Překlad hatchet


hatchet = sekera; sekerka; válečná sekyra; sekyrka; odpravit; likvidovat; protáhlá tvář
bury the hatchet = zakopat válečnou sekyru;
throw the hatchet = přehánět; dig up the hatchet = obnovit nepřátelství;

Překlad hatchet z webu:
But there was no hatchet and then there was no knife.  Jenže tu nemám žádnou sekyrku a nemám ani nůž.
He crept downstairs and found the hatchet hanging on its nail.  Odplížil se po schodech dolů a našel sekyrku, jak visí na hřebíku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhatching   hatchway   hatred   hatter   haulage   have back   have had   have left