Nainstalujte si:
       

Překlad hatch


hatch = otvor; poklop (otvoru v palubě, námoř.); líheň (kuřat apod.); líhnout se; vysedět; podávací okénko; palubní jícen; dvířka; sedět na vejcích; šrafovat; šrafa; šrafování; dolní část dělených dveří (zast.); padací dveře; stavidlo; líhnutí (kuřat apod.)
companion hatch = vstupní přístřešek; vstupní jícen;
cross hatch = šrafovat; vyšrafovat;
escape hatch = záchranný průlez; nouzový průlez; úniková dvířka;
service hatch = okénko; servírovací okénko;
serving hatch = okénko na výdej pokrmů; okénko;

Překlad hatch z webu:
Hatch open.  Poklop otevřen.
The hatch opened.  Dveře se vyklopily.
It may hatch at any moment.  Může se každou chvíli proklubat.
The lower perpendicular hatch was shut.  Dveře pod ním byly zavřené;
He rapped on the hatch again.  Zaklepal znovu na okénko.
The terrified pilot opened the hatch and lowered the stairs.  Vystrašený pilot otevřel a spustil schody.
The cook opened the escape trunk hatch and got out.  Kuchař otevřel poklop únikového otvoru a vylezl.
She waited a little tensely for the ship's hatch to open.  Napjatě čekala, až se vyklopí dveře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhatchet   hatching   hatchway   hatred   hatter   haulage   have back   have had