Nainstalujte si:
       

Překlad haste


haste = spěch; kvap; chvat; pospíchat; pohánět; pobízet; ukvapenost; naléhavost; pospíchání; chvatnost; práce kvapná, málo platná
in haste = v rychlosti; narychlo; ve spěchu; kvapně;
make haste = pospíšit si; spěchat;
with haste = narychlo; ve spěchu;

Překlad haste z webu:
Haste makes waste.  Práce kvapná málo platná.
All haste appreciated.  Jakékoli urychlení má velkou cenu.
He made haste to follow, desperate, exhausted.  Spěchal za nimi, zoufale vyčerpán.
Will you not make haste about it?  Nemůžeš si pospíšit?
For missions of this sort, haste made death.  Při operacích tohoto druhu spěch znamenal smrt.
He turned on the stairs in no great haste and looked down at her.  Beze spěchu se otočil a podíval se z výšky dolů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhatch   hatchet   hatching   hatchway   hatred   hatter   haulage   have back