Nainstalujte si:
       

Překlad harvest


harvest = žně (též přen.); sklizeň (činnost i úroda); sklízet; sklidit úrodu; žeň (úroda, přen.); úroda (sklizeň); mít žně; úlovek; výtěžek; doba žní; sklidit; nasbírat; nalovit; pokácet; snůška; žatva; získat; lov; získávat; výnos; sklizňový; odběr
abundant harvest = dobrá úroda; bohatá úroda; hojná úroda;
divided harvest = dělená sklizeň; dvoufázová sklizeň;
rich harvest = bohatá úroda; bohatá sklizeň;

Překlad harvest z webu:
We harvest twentyseven primary molecules.  Sklízíme dvacet sedm primárních molekul.
He was gathering his harvest while it was yet spring.  Sklízí svou úrodu, ačkoli je teprve jaro.
Mountains and pastures, grapes and harvest and the air so clean.  Hory a pastviny, vinice a žně a tak čistý vzduch.
But not many of us will see harvest time.  Ale mnoho z nás se už úrody nedo­čká.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorharvester   harvesting   has been   haste   hatch   hatchet   hatching   hatchway