Nainstalujte si:
       

Překlad harmless


harmless = neškodný; nevinný; bezúhonný; neškodnost


Překlad harmless z webu:
Harmless trip.  Neškodná cesta.
It's harmless fun.  Je to jen neškodná legrace.
Oreste is harmless to us.  Oreste je pro nás neškodný.
The garage looked harmless to me.  Ta garáž vypadá úplně neškodně.
It was just a harmless little green snake.  Vždyť to byl naprosto neškodný zelený hádek!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorharmonic   harmony   harness   harrow   harvest   harvester   harvesting   has been