Nainstalujte si:
       

Překlad hardness


hardness = tvrdost (též přen.); těžkost; nesnáz; potíž; pronikavost; odolnost; drsnost; pevnost; stupeň tvrdosti
abrasion hardness = vrypová tvrdost; tvrdost na otěr; povrchová tvrdost;
abrasive hardness = tvrdost na otěr; povrchová tvrdost;
indentation hardness = tvrdost měřená vtiskem; vnikací tvrdost;
surface hardness = povrchová tvrdost; tvrdost povrchu;

Překlad hardness z webu:
Unexpected hardness of the implanted lenses.  Neočekávaná tvrdost implantovaných skel.
He regained in two heartbeats the hardness he'd lost.  Po dvou úderech srdce nabyl stejné tvrdosti, jakou předtím ztratil.
The face was solemn enough, with a hardness around the eyes.  Tvářil se vážně až slavnostně a kolem očí mu tkvěla zvláštní tvrdost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhardtop   hardware   harmless   harmonic   harmony   harness   harrow   harvest