Nainstalujte si:
       

Překlad harden


harden = ztvrdnout; utvrdit; učinit odolným; zatvrdit; kalit; otužit se; zpevnit se; tvrdit; tvrdnout; ztuhnout; tuhnout; navyknout; ustálit se; posílit; zesílit; otužit; otužovat; zpevnit; zvyknout; tužit; utužit; zakalit; zpevňovat; vytvrzovat; ztužit; upevnit
case harden = dělat tvrdým; udělat necitlivým;

Překlad harden z webu:
Case shifted, feeling himself harden against the temperfoam.  Case se posunul, když pocítil, jak topoří proti pěnovce.
She swung the heat lamp over the baby, to harden the resin.  Obrátila tepelnou lampu na mládě, aby pryskyřici vytvrdi­la.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhardening   hardiness   hardness   hardtop   hardware   harmless   harmonic   harmony