Nainstalujte si:
       

Překlad hard on


hard on = tvrdý na (4. p.); tvrdě na (6. p.); přísný na; sádrová omítka
be hard on = být tvrdý na (4. p.); být tvrdý k;

Překlad hard on z webu:
Arbatov worked hard on his.  Arbatov se tužil se svým;
You are too hard on yourself.  Jsi na sebe moc tvrdý.
You shouldn't be so hard on yourself.  Neměl bys bejt k sobě tak tvrdej.
But if you bite down hard on it, the cover crushes.  Ale když na něj silně skousnete, jeho horní vrstvička praskne.
She tripped, and her head fell hard on the bumper of another car.  Zakopla a padla hlavou na nárazník jiného auta.
But surely you'll send reinforcements at once hard on their heels?  Ale zajisté ihned potom urychleně pošlete posily?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhard up   hardboard   harden   hardening   hardiness   hardness   hardtop   hardware