Nainstalujte si:
       

Překlad happy


happy = šťastný; obratný; zdařilý; bezstarostný; lehkovážný; vhodný (myšlenka, výraz, formulace); přiléhavý (myšlenka, výraz, formulace); trefný (myšlenka, výraz, formulace); rozjařený; blahý; šťastni; radostný; spokojený; všechno nejlepší k narozeninám
be most happy = být nejšťastnější;
I feel happy = cítit pocit štěstí;
makes me happy = dělá mi radost; I am so happy = jsem moc šťastný;

Překlad happy z webu:
Happy twentieth!  K dvacátému výročí!
I'm happy for you.  Jsem ráda kvůli vám.
I am happy too.  Jsem taky šťastná.
I was a happy boy.  Cítil jsem se šťastný.
He was not a happy man.  Nebyl zrovna spokojený.
I know he would be happy about that.  Vím, že by z toho měl radost.
We were all so young and happy then.  Byli jsme tenkrát mladí a šťastní.
This was one trip he had been happy to make.  Tato cesta patří mezi ty šťastné.
He was thinking about her, and was not happy about it.  Přemýšlel o ní a nelíbilo se mu to.
Just keep your mind on the sunny future of happy retirement.  Představuj si slunnou budoucnost na luxusním vejminku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhappy with   harassment   harbour   hard on   hard up   hardboard   harden   hardening