Nainstalujte si:
       

Překlad happy with


happy with = šťastný (7. p., čím); rozjařený (7. p., čím); bezstarostnost
be happy with = být šťastný; být spokojený; I am very happy with = jsem velice šťastný;

Překlad happy with z webu:
Are you happy with that, kid?  Tak, tohle ti vyhovuje, hochu?
He will be happy with the booty.  Taková kořist ho potěší.
He was not that happy with it, but there was no cause for alarm.  Moc se mu to nelíbilo, ale nebyl žádný důvod k poplachu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorharassment   harbour   hard on   hard up   hardboard   harden   hardening   hardiness