Nainstalujte si:
       

Překlad happiness


happiness = štěstí (blažený pocit); vhodnost (slova, formulace); přiléhavost (slova, formulace); trefnost (slova, formulace); šťastný; spokojenost; šťastný
fleeting happiness = prchavé štěstí; pomíjející štěstí; beam with happiness = zářit blahem;
pursuit of happiness = hledání štěstí;

Překlad happiness z webu:
Bartlett's happiness picked up.  Bartlett byl na vrcholu blaha.
Then her happiness evaporated.  Pak její nadšení ryprchalo.
An ecstasy of happiness dominated her.  Byla u vytržení štěstím.
Then my cup of happiness is brimming!  Pak pohár mého štěstí přetéká.
Toranaga let a glimmer of his happiness show.  Toranaga nechal problesknout jiskřičku svého štěs­tí.
I can mourn him even in the happiness of the waters.  Mohu pro něho truchlit i uprostřed štěstí z vod.
It did not wholly account for his sense of happiness even of joy.  Nepostihovalo plně ten pocit radosti ba štěstí, který zažíval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhappy   happy with   harassment   harbour   hard on   hard up   hardboard   harden