Nainstalujte si:
       

Překlad hangover


hangover = kocovina; pozůstatek; dědictví; zbytek; rozmazané obrysy; problém (hlavně psychol. nebo citový)


Překlad hangover z webu:
This hangover was slower dissipating.  Ty odezněly kolem šesté hodiny nedělního večera.
I got a bad hangover as it is.  Už tak mě dost bolí hlava.
Like when you've got an awful hangover and someone shows you food.  Jako když máte strašlivou kocovinu a někdo vám ukáže jídlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhappiness   happy   happy with   harassment   harbour   hard on   hard up   hardboard