Nainstalujte si:
       

Překlad hands


hands = ruce (pl.); ruky (pl.); ručičky; dělnictvo; prsty pryč
change hands = měnit majitele; jít z ruky do ruky; změnit majitele; prodat novému majiteli; změnit pána;
clap hands = zacpat; tleskat;
tip hands = podplatit (koho); podplatit koho;
wring hands = lomit rukama; spínat ruce; sprásknout ruce;

Překlad hands z webu:
Hands felt.  Ruce klesly.
His hands hurt.  Bolely ho ruce.
Powis rose, hands trembling.  Powis vstal.
He held both hands up.  Zvedl obě ruce.
Niun held up both hands empty.  Niun zvedl prázdné ruce.
Oh, he never gets his hands bloody.  Nikdy si neposkvrní ruce krví.
It made the palms of his hands sweaty.  Zpotily se mu z toho ruce.
Delilah won't be able to keep her hands off me.  Delilah mi pak neodolá.
Ratcatcher 1 leapt out of his chair, his hands bunching into fists.  Lovec krys č.
And why have you so many scars on your hands and arms?  A proč máte na rukou tolik jizev?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhandshake   handy   hanged   hanger   hangover   happiness   happy   happy with