Nainstalujte si:
       

Překlad handling


handling = zacházení (s); manipulace (7. p.); zajišťující; načinění kůží; obsluha; dopravování; doprava; vnitrozávodní doprava; načinění; řízení; překládání; jízdní chování; jízdní vlastnosti; chování vozidla za jízdy; přesunování; nezákonné obchodování; přenášení
call handling = odbavování hovorů; zprostředkování hovorů;
car handling = ovladatelnost vozidla; ovládání vozu;
data handling = zpracování dat; manipulace s daty;
delicate handling = opatrné zacházení; citlivé zacházení; manipulace se zařízením;

Překlad handling z webu:
Handling okay?  Co ovládání - jak to jde?
I was handling our disguises for the whole trip.  Celou tu dobu jsem nám vytvářel převleky.
I was successfully handling things without him.  Zvládl jsem všechno úspěšně i bez něho.
So now she was handling me.  A už mě řídí.
Can you read it to me without handling it any more?  Jste schopen mi to přečíst, aniž byste se toho jakkoliv dotkl?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhandling test   hands   handshake   handy   hanged   hanger   hangover   happiness