Nainstalujte si:
       

Překlad handle


handle = ovládat; zacházet s (7. p.); klika (dveří); rukojeť; držadlo; uchopit; dotknout se (prsty, rukama); pojednávat; násada; topůrko; držátko; pracuje s (něčím); zacházet s kým jak (přen.); být ovládán; zařídit; vést (zboží); ucho (nádoby); jednat s (přen.)
ball handle = rukojeť kulová; kulová rukojeť;
bolt handle = klika závěru; klika uzávěru;
brake handle = rukojeť brzdy; rukojeť páky parkovací brzdy;
clamping handle = upevňovací svorník; objímka;
crank handle = klika závěru; držadlo kliky; madlo;

Překlad handle z webu:
Handle what?  Zařídit co?
We'll handle that.  Ano, to zařídíme.
I can handle it.  Zvládnu to.
But how to handle it?  Ale co s tím?
Well, how do you handle it?  No, a jak si s tím poradíš?
How are you going to handle him?  Jak to s ním uhrát?
I've been thinking about how to handle this.  Myslel jsem na to, jak to zařídit.
They know nothing about it and cannot handle it.  Nic, a oni ho také neovládají.
Now, if you don't think your boys can handle it.  Když si ale myslíte, že by to vaši chlapci nezvládli...
It was replaced by the sound of a pump handle being operated.  Vzápětí se místo pískání ozval zvuk skřípotu táhla ruční pumpy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhandler   handling   handling test   hands   handshake   handy   hanged   hanger