Nainstalujte si:
       

Překlad handkerchief


handkerchief = kapesník; šátek (ozdobný, na krk); pánský kapesník; odličovací hedvábný papír
pocket handkerchief = kapesník; šátek;

Překlad handkerchief z webu:
A spotted handkerchief had been placed over the face.  Přes obličej měl strakatý kapesník.
She bit the handkerchief and cried louder.  Kousala kapesník a hlasitě se rozplakala.
Dunross took out his handkerchief and unashamedly wiped his forehead.  Dunross vyndal kapesník a bez zábran si utřel čelo.
The governor took out a handkerchief and blew his nose.  Guvernérvyndal kapesník a vysmrkal se.
He pulled a wrinkled but clean handkerchief from his back pocket.  Ze zadní kapsy vytáhl zmuchlaný, ale čistý kapesník.
Bogan sat down at the table, a handkerchief over his nose.  Bogan se posadil ke stolu a u nosu si držel kapesník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhandle   handler   handling   handling test   hands   handshake   handy   hanged