Nainstalujte si:
       

Překlad handicapped


handicapped = postižený (tělesně nebo duševně); chromý; tělesně vadný; tělesně postižený; handicapovaný; postižení (tělesně nebo duševně)
handkerchief   handle   handler   handling   handling test   hands   handshake   handy