Nainstalujte si:
       

Překlad hand in


hand in = ruka v; odevzdat; podat; předložit; předat; doručit; kapesní svítilna
have a hand in = mít účast v;

Překlad hand in z webu:
Keep your hand in the box and live.  Vydrž rukou ve skříňce a žij.
I put my hand in it.  Položila jsem na to ruku.
He took his father's hand in his.  Vzal otcovu ruku do své.
They've denied having had a hand in it.  Oni odmítli, že by v tom měli prsty.
Babies were passed from hand to hand in blankets.  Děti zabalené v dekách si podávali z ruky do ruky.
Some of you six jeds had a hand in this.  V tom má prsty některý z vás šesti!
Is it possible that he has had a hand in the affair?  Je možné, že v tom měl prsty?
The kind of drinking that could get out of hand in no time at all.  Pil jsem tak, že by se mi to mohlo co nevidět vymknout z rukou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhand-held   handicapped   handkerchief   handle   handler   handling   handling test   hands