Nainstalujte si:
       

Překlad hampering


hampering = rušivý; překáží; brzdící; křeček
be hampering = bránit; brzdit;
hand in   hand-held   handicapped   handkerchief   handle   handler   handling   handling test