Nainstalujte si:
       

Překlad hammer


hammer = kladivo (též sport.); kohoutek (pušky); úderník (střelné zbraně); spoušť; palice; buchar; vykovat; bušit (kladivem, též přen.); kovat; vrážet; vtloukat; dorážet; pulzovat (též přen.); bušit do (psacího stroje ap.); ukovat; zatlouct (silně, kladivem)
air hammer = pneumatické kladivo; pneumatický buchar;
ball hammer = kladivo oblé; oblé kladivo; kuličkový tvrdoměr;
bush hammer = sbíjecí kladivo; sbíječka; pemrlice;
chipping hammer = odsekávací kladivo; oklepávací kladivo; tesařské kladivo; sekáč;

Překlad hammer z webu:
Hammer and tongs!  Perlík, a kuj!
The hammer rose and fell:  Kladivo se zvedalo a dopadalo:
Now let's hammer out the rest.  Pusťme se teď do toho zbytku.
He brought the hammer down again.  Znovu udeřil kladivem.
George pulled back the hammer of his revolver.  George natáhl u svého revolveru úderník.
A cigarsmoking carny held a hammer out to him.  Majitel se zapáleným doutníkem mu podal perlík.
He unhooked the shaft of his hammer from his belt.  Vytáhl z opasku násadu svého kladiva.
One of the receivers began immediately to hammer away.  Jeden z přístrojů okamžitě spustil své ťukání.
There was much shouting from above me and the hammer of running feet.  Nade mnou se ozývaly výkřiky a dupot běžících nohou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhammer down   hampering   hand in   hand-held   handicapped   handkerchief   handle   handler